Denna blogg skapades som en följeslagare till arbetet med att genom enkäter, workshops, möten mm under våren 2018 ta fram ett lokalprogram för utbildningslokaler inom Sahlgrenska Akademin. Målet med lokalprogrammet är i sin tur att beskriva Sahlgrenska Akademins behov av utbildningslokaler på 5-10 års sikt. Det innebär att vi som minimum behöver ha blicken riktad 10 år in i framtiden.

 

Innehåll

Sidor:
Projekt i Sverige
Referenser och vidare läsning
Begrepp
Pedagogiska modeller
Olika typer av lärmiljöer

Bloggtexter:
Framtidens AR-klassrum
Två Skiftesworkshoppar
Framtiden – skiften under de kommande 20 åren
Gårdagen – skiften under de senaste 20 åren
En bra studiemiljö? Det beror på.
Lärmiljöer beskrivna på inobis blogg
Framtidens utbildningslokaler och lärmiljöer?!

 

Redaktion och skribenter

Erik Berg är arkitekt på inobi med särskilt fokus på planering och strategisk utveckling av kunskapsmiljöer. Erik är författare till boken Att bygga mötesplatser och har under de senaste åren skrivit fram ett flertal utredningar, omvärlsanalyser och utvecklingsplaner för akademin. Erik nås på [email protected] och telefon 031-3802046.

Andreas Eklöf är projektledare för projektet lokalprogram för utbildningslokaler inom Sahlgrenska Akademin. Andreas nås på [email protected] och telefon 031-3802041.