Denna post ingår i avslutad Omvärldsanalys/projekt med fokus på framtidens utbildningslokaler på Sahlgrenska Akademin (december 2017 – maj 2018). Färdigt lokalprogram finns här.

 

Nu har jag sammanställt resultatet av de två workshopar vi genomförde under förra veckan. Klicka på bilden här ovan för att se hela sammanställningen i jättestort format (liggande A0). Det är en bild med cirka 300 olika täta informationspunkter så den kan ta ett tag att ta sig igenom. Sug på karamellen långsamt. Men: det är glada färger. KLICKA!

Syftet med worskhoparna var att dra ut långa trådar från gårdagen (cirka 20 år bakåt) till framtiden (cirka 20 år framåt) och gemensamt etablera en bild av de övergripande skiften och trender som påverkar utbildningarnas innehåll och genomförande.

Och skälet till varför vi gjorde det är enkelt: framtidens utbildningslokaler är produkten av dessa skiften. Antingen genom en proaktiv omställning eller genom att lokalerna successivt tappar sin passform och blir till ett allt större hinder för att bedriva en utbildning som är relevant och efterfrågad. För att forma framtidens utbildningsmiljöer behöver vi alltså hålla oss medvetna om vilka förändringskrafter som påverkar pedagogiken och vilka krav de ställer på utbildningslokalerna

Detta var vad de två workshoparna handlade om.

När vi tittade på de senaste 20 åren identifierades fyra ”kraftfält” som i synnerhet påverkade utbildningen:

Utbildningarna knådades alltså från flera olika håll. Och absolut inte alltid i samma riktning eller med någon större finkänslighet utan hänsynslöst och i många olika riktningar samtidigt. Den viktigaste övergripande förändringskraften var dock den teknologiska utvecklingen. Det är teknikutvecklingen som har transformerat karaktären på vården, forskningen, studentgruppen och samhället i stort och påverkat dem att förändras i olika riktningar.

Teknologin har även en direkt och genomgripande påverkan på utbildningens organiserande. Först i form av de möjligheter som ny teknik öppnar, men efterhand som ny teknik anammas och mognar och integreras i andra system, i form av krav att anpassa utbildningen efter tekniken.

Men vad var det då som förändrades, och vad kommer att förändras under de kommande 20 åren?

För att göra redovisningen hanterlig har jag delat upp denna rapportering i två bloggposter, GÅRDAGEN som handlar om de senaste 20 årens utveckling och FRAMTIDEN som handlar om de kommande 20 åren. Klicka vidare och kika på vad som egentligen blev sagt!