Framtidens AR-klassrum

Denna post ingår i avslutad Omvärldsanalys/projekt med fokus på framtidens utbildningslokaler på Sahlgrenska Akademin (december 2017 – maj 2018). Färdigt lokalprogram finns här.


Just nu pågår en revolution inom VR och AR. Tekniken har tillsist mognat och en mängd programvaror utvecklas med inriktning inte minst mot utbildningssektorn och vården. I den här posten har jag samlat exempel på hur andra använder AR i undervisning och arbete. Vi tittar även på frågan om hur framtidens lärosal kan vara utformad för att ge bästa möjliga stöd för att använda dessa tekniker för att förstärka lärandet.

En het internationell trend under de senaste åren har varit olika varianter av ALC-salar. Alltså lärosalar anpassade för att med både möblering och teknikstöd stötta student- och gruppcentrerad undervisning, peer-to-peer learning, flipped classroom mm. ALC-salar är en metod – inte den enda – för att bryta sig ur de mer traditionella formerna av klassrumsmöblering där den didaktiska situationen är helt och hållet strukturerad kring en huvudsakligen enkelriktad överföring från lärare till studenter. Läs hela!

Två Skiftesworkshoppar

Denna post ingår i avslutad Omvärldsanalys/projekt med fokus på framtidens utbildningslokaler på Sahlgrenska Akademin (december 2017 – maj 2018). Färdigt lokalprogram finns här.

Nu har jag sammanställt resultatet av de två workshopar vi genomförde under förra veckan. Klicka på bilden här ovan för att se hela sammanställningen i jättestort format (liggande A0). Det är en bild med cirka 300 olika täta informationspunkter så den kan ta ett tag att ta sig igenom. Sug på karamellen långsamt. Men: det är glada färger. KLICKA!

Syftet med worskhoparna var att dra ut långa trådar från gårdagen (cirka 20 år bakåt) till framtiden (cirka 20 år framåt) och gemensamt etablera en bild av de övergripande skiften och trender som påverkar utbildningarnas innehåll och genomförande. Läs hela!

Framtiden – skiften under de kommande 20 åren

Denna post ingår i avslutad Omvärldsanalys/projekt med fokus på framtidens utbildningslokaler på Sahlgrenska Akademin (december 2017 – maj 2018). Färdigt lokalprogram finns här.


Nu kommer vi till den svåra delen av det här banankakereceptet. Banankakan ska gräddas genom att skjutas upp i omloppsbana och passera genom Van Allenbältena där den får sin vackert gyllenbruna färg. Hoppas vi. Men ingen vet. Eller annorlunda uttryckt: om den beskrivning vi gjorde av de senaste 20 åren vid vår workshop den 6 februari var huvudsakligen deskriptiv, så är morgondagen, som avhandlades vid workshopen den 9 februari, istället en fråga om att försöka formulera hypoteser om framtiden som förhoppningsvis inte är alldeles tokiga. Läs hela!

Gårdagen – skiften under de senaste 20 åren

Denna post ingår i avslutad Omvärldsanalys/projekt med fokus på framtidens utbildningslokaler på Sahlgrenska Akademin (december 2017 – maj 2018). Färdigt lokalprogram finns här.

Vid workshopen den 6 februari började vi med att blicka bakåt mot de senaste 20 åren. Vi anlade ett brett perspektiv på samhällsutvecklingen och beskrev med gemensamma krafter de övergripande skiften och förändringar som under de senaste 20 åren haft en påverkan på akademin. Därefter fortsatte vi till att titta på hur detta påverkat utbildningens innehåll och genomförande samt, tillsist, även utbildningslokalerna.

Totalt identifierades ett 80-tal skiften som drivit förändring av utbildningen. 20 förändringar i utbildningens innehåll/mål och 34 förändringar i utbildningens genomförande. Läs hela!

En bra studiemiljö? Det beror på.

Denna post ingår i avslutad Omvärldsanalys/projekt med fokus på framtidens utbildningslokaler på Sahlgrenska Akademin (december 2017 – maj 2018). Färdigt lokalprogram finns här.


En klassisk – tyst – läsmiljö i New York Public Library i en omgivning av böcker. Själva sinnebilden av fokuserat lärande. Men är det det enda sättet?

Hur ser egentligen en bra miljö för studier och eget arbete ut? Idag vet vi utifrån omfattande evidens att det inte finns ett svar på den frågan som passar alla. Individer läser på olika vis och därför måste den samlade lärmiljön innehålla platser av olika slag för eget arbete. Detta är kärnan i en studentcentrerad strategi för utformning av lärmiljöer: det finns inte en modell som passar alla, det gäller att åstadkomma ett varierat utbud för olika lärstilar. Läs hela!

Lärmiljöer beskrivna på inobis blogg

Denna post ingår i avslutad Omvärldsanalys/projekt med fokus på framtidens utbildningslokaler på Sahlgrenska Akademin (december 2017 – maj 2018). Färdigt lokalprogram finns här.


 

Hej igen. Här kommer ett blogginlägg som egentligen bara är en låååång länksamling till vidare läsning. Vi har under de senaste åren skrivit en hel del om utbildnings- och lärmiljöer, bibliotek och miljöer för interprofessionellt lärande på inobis företagsblogg. Det har vi gjort i samband med projekt, studieresor och konferenser med mera. De projekt och exempel som beskrivs är ännu i hög grad giltiga (om inte annat för att se hur en del saker som var innovativa för fem år sedan redan ter sig daterade!), så här kommer därför en lista med ett urval av texter. Klicka vidare för att läsa hela artiklarna. Hejdå. Läs hela!