Denna post ingår i avslutad Omvärldsanalys/projekt med fokus på framtidens utbildningslokaler på Sahlgrenska Akademin (december 2017 – maj 2018). Färdigt lokalprogram finns här.


 

Hej igen. Här kommer ett blogginlägg som egentligen bara är en låååång länksamling till vidare läsning. Vi har under de senaste åren skrivit en hel del om utbildnings- och lärmiljöer, bibliotek och miljöer för interprofessionellt lärande på inobis företagsblogg. Det har vi gjort i samband med projekt, studieresor och konferenser med mera. De projekt och exempel som beskrivs är ännu i hög grad giltiga (om inte annat för att se hur en del saker som var innovativa för fem år sedan redan ter sig daterade!), så här kommer därför en lista med ett urval av texter. Klicka vidare för att läsa hela artiklarna. Hejdå.

 

Kuggen Learning Commons

Om utvecklingen av Kuggen på Lindholmen till en uppskattad lärmiljö, 2016.

Ett campus som heter Toni

Zürcher Hochschule der Künste i Zürich, 2015.

Högskolan i Dalarnas nya bibliotek i Falun

Ett nybyggt högskolebibliotek uppbyggt kring en amfiteaterliknande arena. Biblioteket innehåller 400 studieplatser till högskolans 18 000 studenter, varav hela 11 000 är nät-studenter och alltså inte finns på plats på campus.

d.school och andra lärandemiljöer på Stanford

Även på Stanford försöker man tänka nytt kring pedagogik och utlärning. Tydligast kommer detta till uttryck inom d.school, eller Hasso Platter Institute for Design. d.school är öppet 24/7 och studenterna kan fritt använda lokalerna efter eget tycke, när de inte är planerade för undervisning

Stanford Bio-X och Berkeley AMP-lab

Laboratorerna är trånga, stökiga och ommöblerbara. All mediaförsörjning sker rätt rufft från taket, alla möbler är på hjul för att underlätta omflyttningar och omorganisationer.

MIT Media Lab och Koch Institute

I stora uppglasade labb längs ett gemensamt atrium latjas det fram nya roliga grejer.

Seattle Public Library

Efter biblioteket stod klart för 10 år sedan har antalet bibliotekskortsinnehavare ökat och utlåningen gått upp. Det första man möts av är biblioteksshopen och bredvid denna cafét.

Nya lärandemiljöer på MIT

Nästa trend på MIT är att man går mot allt fler ytor som ingen äger. Ett distribuerat system för lärplatser. Men också platser där studenterna kan experimentera och leka loss på egen hand – så kallade Maker Spaces

New School, New York

För två år sedan besökte vi New School senast. Då var de mitt uppe i att bygga sitt nya universitetscenter. Nu är vi tillbaka för att titta på resultatet, nya New School i New York.

Minerva Plaza, Helsingfors

Minerva Plaza är en plats för aktivt lärande inom den beteende-vetenskapliga fakulteten på Helsinki University. Det är enklast att prata om Minverva Plaza utgående från en planbild. Torget är en atriumgård och ”blev över” när fakultetsbiblioteket krympte sina ytor. Gården är mångmöblerbar och kan anpassas för olika lärandesituationer. Vi har skrivit två texter: här och här). (2014)

Aalto universitet, Helsingfors

Co-designing är melodin då man skapar nya lokaler och miljöer för Aalto universitetet. Grunder i att åstadkomma nya miljöer är att man bryter det klassiska sättet att programskriva, utan att man arbetar i öppen dialog med användare och flera olika experter (arkitekter, inredare, ”serviceutformare” etc.) innan man skapar en design som sedan går vidare till projektering. (2014)

Campusutveckling i Norden idag och imorgon

En samlingspost om Lunds Universitet, University of Iceland, Universitetet i Uleåborg, Copenhagen Science City, NTNU i Trondheim m fl (2014)

Kaisa House, Helsingfors

Tanken är att huset ska vara livligast och mest aktivt i mitten av huset, kring bjälklagsöppningarna, och lugnare och lugnare ju längre ut i husets periferi man når. Men runt bjälklagskanten har man placerat läsplatser som uppmuntrar till enskilt arbete

Musikhuset, Helsingfors

Även om det här Musikhusets bibliotek bara har några få år på nacken, tror de sig se ungefär samma förändring som de flesta andra bibliotek idag; digitalisering, gallring av samlingar och plats åt fler studieplatser. (2014)

Urban Media Space, Aarhus samt Tekniska Högskolans bibliotek, Tallin

Aarhus nya stadsbibliotek (a.k.a. Urban Media Space): Det ska var öppet, välkomnande, utan sociala barriärer, särskilt välkomnande för barn.

Helsinki Central Library Project

Bibliotek är populära i Finland, någonstans mellan 72-80% av invånarna använder biblioteket regelbundet på något sätt, vilket är mycket högt internationellt sett. I det nya biblioteket räknar man med 2,5 miljoner besökare per år (betänk att det finns 600 000 invånare i Helsingfors) eller nedbrutet upp till 10 000 besökare/dag.

Learning Hubs, Campus Otaniemi, Aallto universitetet

En Learning Hub är en slags distribuerad lärmiljö som utvecklas på mycket enkelt manér, med tyngdpunkt på att studenter och brukare involveras. Prisvärda studentdrivna miljöer kan utvecklas snabbt och ges en inneboende flexibilitet. Målet är att biblioteket är representerat överallt på campus, hela tiden.

Viikki Campus Library och Meilahti Campus Library , Helsingfors

Två projekt från slutet av 90-talet. Båda står inför att nu, 15 år senare, hantera konsekvenserna av bibliotekens digitalisering och den pedagogiska utvecklingen med problembaserat lärande och fokus på ökad samverkan i grupper.

Konstnärligt Campus och HUMlab, Umeå

HUMlaben är öppna, röriga, tillåtande och myllrande. Man har gett användningssättet och skapandet av de fysiska rummen ett epitet: ”Creatorshape”. Att skapa sin miljö för att den på bästa sätt ska stödja det man håller på med.

Kungliga biblioteket Svarta Diamanten, Köpenhamn

Ävensom biblioteket är tämligen traditionellt även idag, så har man förändrat det en hel del under de gångna åren. De digitala samlingarna och det digitala stödet har ökat. Brutalt. Forskningsplatserna har reducerats till förmån för studentarbetsplatser. Och studenterna har kommit. Även om de har intagit tämligen tysta enskilda platser, så är de här.

Litauens nationalbibliotek, Riga

Det första initiativet att bygga ett nytt nationalbibliotek i Riga togs på 1920-talet, men de räknar sin projektstart först till 1975

Newton Institute och Cambridge University, Cambridge

ewton-institutet har skapat en fysisk miljö vars uppgift är att stödja den tanke om samarbete och öppenhet som ska genomsyra verksamheten. Överallt på institutet kan man diskutera kring en svart tavla. Även inne på toaletten.

Tech City, Idea London, Box Park, Barbican Center, London

”Bl.a. kan man inte skapa nya kreativa, enkla och billiga miljöer genom att arbeta med samma arkitekter som alltid. Ut med de gamla och in med de nya var hennes melodi. Liksom att prioritera rätt för att attrahera de klienter de önskade…”

Western Bank Library, Sheffield

Efter att Information Commons invigdes 2007 så har Western Bank Library utvecklats till ett ännu mer traditionellt universitetsbibliotek, med huvudsakligen tysta studieplatser, fokuserade forskarstudenter och universitetets samlingar. Information Commons är ett tillägg i universitetets biblioteksstruktur, men Western Bank Library är fortfarande dess huvudenhet.

The Hive, Worchester

Okej, vad är då the Hive. Europas första integrerade universitets- och folkbibliotek. Förutom formen så är det intressant att ladda en byggnad med så mycket, och tämligen diversifierad, verksamhet i en byggnad.

The Library of Birmingham, Birmingham

Interiören domineras av byggnadens öppna kärna som också är ljusschakt och vertikal kommunikation. Man rör sig i byggnaden främst med rulltrappor (vilket inte är särskilt tyst) och det ger en slags kommersiell och förtydligad urban karaktär åt byggnaden.

Information Commons vid the University of Sheffield, Sheffield

Sheffield Hallam Learning Resource Centre

VonRoll-biblioteket, Bern University Library och Centralbiblioteket, Bern

Vienna Learning Resource Center

Nationella tekniska biblioteket, Prag

Bulac library, Paris, Stadsbiblioteket, Stuttgart

Franska Nationalarkivet

Freiburg universität

Nya biblioteket Strasbourg, Strasbourg

Kulturcentret Polo Culturale, Modena

IRCICA (centret för forskning i islamsk konst-, kultur och historia),
Istanbul

SALT samt Bilgi University, Istanbul

Koç University, Istanbul

Nanyang Technological University, Singapore

Byblos campus, Lebanese American University, Libanon

Griffith University Library, Brisbane

Royal Children’s Hospital, Melbourne

…Samt en hel massa andra, orkar bara inte lägga in dom lika snyggt som ovanstående, så håll till godo:

  • MIT – Massachusetts Institute of Tecnology, Boston, 13 oktober 2012
  • Williams College, Massachusetts, 12 oktober 2012
  • McGill University, Québec, 12 oktober 2012
  • Quartier des Spectacles & Montreal 2025, Québec, 12 oktober 2012
  • The New School (of Social Research), New York, 8 oktober 2012
  • Open House, New York, 8 oktober 2012
  • New York University , New York, 6 oktober 2012
  • Queens College, New York 6 oktober 2012
  • Columbia University, New York, 5 oktober 2012
  • The High Line, New York, 5 oktober 2012