Denna blogg fungerar som en följeslagare till arbetet med att genom enkäter, workshops, möten mm under våren 2018 ta fram ett lokalprogram för utbildningslokaler inom Sahlgrenska Akademin. Målet med lokalprogrammet är i sin tur att beskriva Sahlgrenska Akademins behov av utbildningslokaler på 5-10 års sikt. Det innebär att vi som minimum behöver ha blicken riktad 10 år in i framtiden.

Syftet med bloggen är att:

  1. Genomföra en översiktlig, lättillgänglig och uppdaterad omvärldsanalys
  2. Bidra med information och kunskap om utvecklingen inom området lärmiljöer, pedagogik och teknik
  3. Samla information kopplad till projektet på ett lättåtkomligt ställe
  4. Inbjuda till fördjupad diskussion (genom möjligheten att kommentera på blogginlägg)
  5. Provocera (man kan åtminstone försöka!) och därmed driva på gemensam idéutveckling

Målgruppen för bloggen är anställda på Sahlgrenska Akademin.
Bloggen ligger öppet på nätet (alla som känner till adressen kommer åt den), men indexeras inte av sökmotorer – man måste alltså veta adressen för att kunna läsa.

Skribenter

Erik Berg är arkitekt på inobi med särskilt fokus på planering och strategisk utveckling av kunskapsmiljöer. Erik är författare till boken Att bygga mötesplatser och har under de senaste åren skrivit fram ett flertal utredningar, omvärlsanalyser och utvecklingsplaner för akademin. Erik nås på [email protected] och telefon 031-3802046.

Andreas Eklöf är projektledare för projektet lokalprogram för utbildningslokaler inom Sahlgrenska Akademin. Andreas nås på [email protected] och telefon 031-3802041.