Denna blogg drivs som ett led i pågående in- och omvärldsanalys inom ramen för arbetet med framtidens forskningsmiljöer vid Sahlgrenska Akademin.

 

Innehåll

 
Publicerade bloggtexter:
Tankar om labbmiljöer i förändring
Olika byggnadsstruktur/form – lika labbyta
Att planera forskningsmiljöer för serendipitet
Laboratoriet i molnen
Biotech Center Medicinareberget – Revisited
Framtidens forskningsmiljöer – vad är det?

 

Redaktion och skribenter

Erik Berg är arkitekt på inobi med särskilt fokus på planering och strategisk utveckling av kunskapsmiljöer. Erik är författare till boken Att bygga mötesplatser och har under de senaste åren skrivit fram ett flertal utredningar, omvärlsanalyser och utvecklingsplaner för akademin. Erik nås på [email protected] och telefon 031-3802046.

Härutöver förekommer även gästskribenter.