Hur ska egentligen en bra forskningsmiljö för livsvetenskapen vara utformad idag så att den både ger bästa möjliga stöd till dagens forskning och samtidigt kan anpassas efter framtida troliga behov och förutsättningar? Detta är kärnfrågan i det pågående arbetet kring framtidens forskningsmiljöer på Sahlgrenska Akademin. I denna blogg försöker vi bredda perspektiven och samla in omvärldsanalysens iaktagelser löpande.

Syftet med bloggen är att:

 1. Genomföra en översiktlig, lättillgänglig och uppdaterad omvärldsanalys
 2. Bidra med information och kunskap om utvecklingen och goda exempel inom området
 3. Samla information kopplad till projektet på ett lättåtkomligt ställe
 4. Inbjuda till fördjupad diskussion (genom möjligheten att kommentera på blogginlägg)
 5. Provocera (man kan åtminstone försöka!) och därmed driva på gemensam idéutveckling

Målgruppen för bloggen är anställda på Sahlgrenska Akademin.
Bloggen ligger öppet på nätet (alla som känner till adressen kommer åt den).

Bland frågorna som vi strävar efter att täcka in i omvärldsanalysen ryms:

 • Hur ska relationen (närhet och placering) mellan labb och kontorsmiljöer se ut?
 • Vad är ett bra labb idag?
 • Vilken typ av utrustning kan placeras som gemensamma nyttigheter och delade resurser (core facilities)
 • Vart går utvecklingen avseende forskningsmiljöer på ledande institutioner jorden runt idag?
 • Hur mycket av den praktiska labbforskningen kommer i framtiden göras på institutionen, vad kommer köpas in?
 • Hur ser fördelningen ut mellan experiment in vitro, in vivo eller in silico i framtiden?

Frågorna kopplar i grunden till vad forskning i framtiden kommer vara.
Hur påverkas forskningens vardag av nya framväxande tekniker och metoder såsom AI, AR, VR, RPA osv?
Hur förändrar nya sorters läkemedelsparadigm och produktionsmetoder spelplanen för grundforskningen?

Vi har tidigare genomfört omvärldsanalys för Sahlgrenska Life med särskilt fokus på translationella miljöer. Titta gärna på den, eftersom den också har bäring på detta.