Denna post ingår i avslutad Omvärldsanalys/projekt med fokus på framtidens utbildningslokaler på Sahlgrenska Akademin (december 2017 – maj 2018). Färdigt lokalprogram finns här.


Just nu pågår en revolution inom VR och AR. Tekniken har tillsist mognat och en mängd programvaror utvecklas med inriktning inte minst mot utbildningssektorn och vården. I den här posten har jag samlat exempel på hur andra använder AR i undervisning och arbete. Vi tittar även på frågan om hur framtidens lärosal kan vara utformad för att ge bästa möjliga stöd för att använda dessa tekniker för att förstärka lärandet.

En het internationell trend under de senaste åren har varit olika varianter av ALC-salar. Alltså lärosalar anpassade för att med både möblering och teknikstöd stötta student- och gruppcentrerad undervisning, peer-to-peer learning, flipped classroom mm. ALC-salar är en metod – inte den enda – för att bryta sig ur de mer traditionella formerna av klassrumsmöblering där den didaktiska situationen är helt och hållet strukturerad kring en huvudsakligen enkelriktad överföring från lärare till studenter.

Den programenkät vi genomfört inom projektet visar att många pedagoger har goda erfarenheter av de ALC-salar som idag finns inom Göteborgs Universitet och många önskar att fler klassrum ställs om i denna riktning. Men vad finns på kartan om vi fortsätter en bit till bortom ALC-salen? Hur ser framtidens lärosal ut? Vi tittade gemensamt på detta på vår sista workshop och jag ska i en kommande post återkomma till de mycket medryckande spaningar ni levererade där.

Men först måste vi prata lite om Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR). För inom dessa tekniker sker det just nu en snabb utveckling av teknik och gränssnitt som både kan komma att få mycket genomgripande effekter för utbildningar och lärmiljöer – och även ställa krav på nya typer av lärmiljöer.

Okej, är ni redo? Kolla in detta:

Såhär lär sig studenter anatomi vid världens främsta medicinska utbildningar redan idag. Och får man tro Cleveland Clinic och Case Western Reserve University så kommer inom kort ”traditional lessons of anatomy using books and cadavers will be a thing of the past with the addition of new 3-D holographic images of anatomy.” Ja, de är så övertygade om detta att de utformar sitt nya Interprofessionella campus helt och håller utgående från AR som det huvudsakliga undervisningshjälpmedlet.

Vad är då egentligen AR och hur kan det upplevas? Här demonstrerar en användare hur det kan se ut att interagera med ett stort bultande hjärta som svävar mitt i rummet:

Inom mitt eget fält, arkitektur och byggande, är möjligheterna med VR och AR naturligtvis stora. Liksom det är inom alla designyrken. Men det är ändå just inom områdena hälsovård och undervisning som den potentiella nyttan är som absolut störst. För det är just inom dessa fält som det finns ett stort behov av att kunna komma riktigt nära och ”gå in i” studieobjektet, att kunna ”lyfta på lager”, visualisera samverkande system och se objekt som sammansatta helheter i tre dimensioner – för att förstå. Och för att komma förbi att textboken för många studenter i praktiken är ett hinder, mer än ett hjälpmedel.

Undersökningar visar att simulationer i kombination med en följsam lärarundervisning uppnår mycket goda lärresultat – men förutsättningen är att simulationerna kan göras verklighetstrogna. I många år har det talats bland teknikentusiaster om VR och AR, men i slutändan har den tekniska nivån ännu varit för begränsad för att kostnadseffektivt åstadkomma övertygande simulationer. Tekniken har byggt på klumpiga, tunga hjälmar, grafiken har lämnat en del i övrigt att önska. Det är detta som nu håller på att förändras i raskt takt. Och de stora satsningarna från Microsoft, Facebook, Google, Amazon och andra jättar vittnar om att de stora kommunikationsföretagen nu betraktar tekniken som mogen för ett kommersiellt genombrott.

Här demonstreras hur AR kan kombineras med en fysisk dummy både för tentamina och för inlärning:

Just i kombinationen med fysiska objekt ligger en stor potential med AR. För AR handlar inte om att gå in i en egen liten totalomslutande virtuell värld utan om att förstärka den värld och de föremål vi redan har omkring oss med ytterligare information. Detta kan ske både integrerat med klinisk träning och som ett inslag i förberedande teoretisk undervisning.

Klassrum förberedda för AR

Så hur ser en lärosal ut som är anpassad för AR?

Kanske är den inte så värst olik en rörelsesal med ett platt öppet golv. För om framtidens studenter ska lära sig förstå biologi genom att själva vandra runt inne i blodomloppet, klättra runt i DNA-spiraler med en genkniv i handen och röra sig runt och ”dissekera” ett hjärta uppblåst till 1000 % av naturlig storlek, då är det fria rörelser i tillräckligt stora rum som måste underlättas.

Det innebär:

  • Inga föremål, bord eller stolar som står i vägen.
  • Inga oväntade trappsteg.
  • Ingen bländande belysning.
  • Vill man sedan ytterligare förstärka effekten av att helt kliva in i och omslutas av en miljö ska man rensa bort andra intryck, ha kontrastlösa mörka väggar, inga fönster.
  • Givetvis bör det finnas förråd i anslutning där fysiska föremål kan förvaras som kan integreras med AR-program, som i filmen ovan. Och det behöver finnas en hall för att ställa undan privata föremål, väskor och ytterkläder.
  • Och så ska det gå att sätta sig ner, när man bli trött på att stå och gå runt. Så flexibla sittplatser längs väggarna. Men dessa behöver inte vara annat än vid väggarna. För grupparbeten kan studenterna delas in i mindre grupper som kan tala direkt till varandra inom gruppen via integrerade högtalare i glasögonen. Läraren kan genom ett enkelt gränssnitt ”anropa” hela gruppen eller adressera endast en mindre grupp.

Tekniken fungerar idag och AR-glasögon säljs för mellan 4000-20000 kronor. Programvaror utvecklas i snabb takt. Men gränssnittslösningarna är fortfarande i sin linda jämfört med var de kommer befinna sig om några år. Då kan vi också förvänta oss att medicinsk personal börjar använda VR och AR alltmer i sitt arbete. Hur förbereds dagens studenter för den morgondagen?