LÄRMILJÖER

Journal of Learning Spaces
EDUCause Review – är EDUCAUSE’s open-accesstidskrift med inriktning på användning av teknik och informationsteknologi i högre utbildning.
Guidebooks on designing modern and learning-rich learning environments
EduSpaces Projekt och blogg

DIGITALISERINGENS EFFEKTER OCH MÖJLIGHETER

Om digitaliseringens konsekvenser för personligt lärande och bedrivandet av högre utbildning har det naturligtvis skrivits oerhört mycket de senaste åren. Det är inte möjligt att samla en representativ bild av hela fältet. Det får istället bli ett antal personliga ingångar som dock kan utgöra portaler till vidare läsning:

 • Open Education Europe
 • Nätverket för IT inom högre utbildning (Sverige)
 • Flexspan – Nyheter och trender inom nätbaserad utbildning.
 • Stephen Downes (hemsida, blogg, bok)
 • Joakim Jardenberg (hemsida)
 • Harold Jarche (hemsida)
 • Ross Dawson (hemsida)
 • FLIPPED CLASSROOM

 • Den svenska grundskoleläraren Daniel Barkers blogg om Flipped Classroom mm, utvärdering efter några år av metoden.
 • Läraren och skolutvecklaren Lotta Karlsson bloggar om flipped classroom och relaterat i Mitt flippade klassrum
 • LÄRANDE OCH PEDAGOGIK

 • Learning Scientists