Lärmiljö

Inbegriper, i den definition som vi använder i detta sammanhang, den totala fysiska miljön för studier och undervisning, dvs klassrum, föreläsningssalar, grupparbetsutrymmen och läsplatser. Både formella undervisningslokaler och informella lokaler för egenstudier och eget arbete inkluderas. Se samlingssidan med olika lärmiljöer

Undervisningsmiljö

och undervisningslokaler mm, syftar på de miljöer där didaktiska aktiviteter pågår, dvs platser där struturerad lärarledd undervisning bedrivs.