Författare: Erik Berg

Att planera forskningsmiljöer för serendipitet

Det engelska begreppet Serendipity - eller på svenska, den lyckliga slumpen - spelar en snudd på obehagligt stor roll i den mänskliga historien. Det är genom lyckosamma sammanträffanden, snarare än väluttänkta planer, som människors vägar gång på gång korsas på oväntade vis som genererar banbrytande nya upptäckter, innovationer - eller nya människoliv.

Eller? Är den lyckliga slumpen verkligen så slumpmässig? Faktum är att serendipiditet alltsomoftast inte alls är så slumpartat som det i förstone ter sig. Tvärtom kan klokt utformade miljöer maximera förutsättningarna för att lyckosamma möten sker.

Läs hela texten här

Laboratoriet i molnen

Framtidens labb är inte en enskild plats. Framtidens labb utgörs av globala nätverk av uppkopplade robotiserade laboratorier, instrument och databaser, som delar data med varandra genom effektiva datahanteringssystem.

Kan smarta labb och molnbiologi frigöra forskningen från de tidsödande och repetitiva momenten och istället frigöra tiden till analys, formulering av nya hypoteser, utveckling av nya algoritmer och planering för fler experiment?

Läs hela texten här

Framtidens forskningsmiljöer – vad är det?

Hur ska egentligen en bra forskningsmiljö för livsvetenskapen vara utformad idag så att den både ger bästa möjliga stöd till dagens forskning och samtidigt kan anpassas efter framtida troliga behov och förutsättningar? Detta är kärnfrågan i det pågående arbetet kring framtidens forskningsmiljöer på Sahlgrenska Akademin. I denna blogg försöker vi bredda perspektiven och samla in omvärldsanalysens iaktagelser löpande.

Syftet med bloggen är att:

  1. Genomföra en översiktlig, lättillgänglig och uppdaterad omvärldsanalys
  2. Bidra med information och kunskap om utvecklingen och goda exempel inom området
  3. Samla information kopplad till projektet på ett lättåtkomligt ställe
  4. Inbjuda till fördjupad diskussion (genom möjligheten att kommentera på blogginlägg)
  5. Provocera (man kan åtminstone försöka!) och därmed driva på gemensam idéutveckling

Målgruppen för bloggen är anställda på Sahlgrenska Akademin.
Bloggen ligger öppet på nätet (alla som känner till adressen kommer åt den). Läs hela!

Framtidens AR-klassrum

Denna post ingår i avslutad Omvärldsanalys/projekt med fokus på framtidens utbildningslokaler på Sahlgrenska Akademin (december 2017 – maj 2018). Färdigt lokalprogram finns här.


Just nu pågår en revolution inom VR och AR. Tekniken har tillsist mognat och en mängd programvaror utvecklas med inriktning inte minst mot utbildningssektorn och vården. I den här posten har jag samlat exempel på hur andra använder AR i undervisning och arbete. Vi tittar även på frågan om hur framtidens lärosal kan vara utformad för att ge bästa möjliga stöd för att använda dessa tekniker för att förstärka lärandet.

En het internationell trend under de senaste åren har varit olika varianter av ALC-salar. Alltså lärosalar anpassade för att med både möblering och teknikstöd stötta student- och gruppcentrerad undervisning, peer-to-peer learning, flipped classroom mm. ALC-salar är en metod – inte den enda – för att bryta sig ur de mer traditionella formerna av klassrumsmöblering där den didaktiska situationen är helt och hållet strukturerad kring en huvudsakligen enkelriktad överföring från lärare till studenter. Läs hela!

Två Skiftesworkshoppar

Denna post ingår i avslutad Omvärldsanalys/projekt med fokus på framtidens utbildningslokaler på Sahlgrenska Akademin (december 2017 – maj 2018). Färdigt lokalprogram finns här.

Nu har jag sammanställt resultatet av de två workshopar vi genomförde under förra veckan. Klicka på bilden här ovan för att se hela sammanställningen i jättestort format (liggande A0). Det är en bild med cirka 300 olika täta informationspunkter så den kan ta ett tag att ta sig igenom. Sug på karamellen långsamt. Men: det är glada färger. KLICKA!

Syftet med worskhoparna var att dra ut långa trådar från gårdagen (cirka 20 år bakåt) till framtiden (cirka 20 år framåt) och gemensamt etablera en bild av de övergripande skiften och trender som påverkar utbildningarnas innehåll och genomförande. Läs hela!

Framtiden – skiften under de kommande 20 åren

Denna post ingår i avslutad Omvärldsanalys/projekt med fokus på framtidens utbildningslokaler på Sahlgrenska Akademin (december 2017 – maj 2018). Färdigt lokalprogram finns här.


Nu kommer vi till den svåra delen av det här banankakereceptet. Banankakan ska gräddas genom att skjutas upp i omloppsbana och passera genom Van Allenbältena där den får sin vackert gyllenbruna färg. Hoppas vi. Men ingen vet. Eller annorlunda uttryckt: om den beskrivning vi gjorde av de senaste 20 åren vid vår workshop den 6 februari var huvudsakligen deskriptiv, så är morgondagen, som avhandlades vid workshopen den 9 februari, istället en fråga om att försöka formulera hypoteser om framtiden som förhoppningsvis inte är alldeles tokiga. Läs hela!