Författare: Dag Beskow

Tankar om labbmiljöer i förändring

Labbet är forskarnas viktigaste verktyg - men också en plats som måste balansera motsägelsefulla krav. I slutändan behöver behoven smältas samman till en fungerande helhet. Det är något vi har lång erfarenhet av i Sverige, använd den erfarenheten när framtidens labb konstrueras!

Idag skriver Dag Beskow, arkitekt på Nyréns Arkitektkontor med mycket lång erfarenhet från komplexa forsknings- och kunskapsmiljöer om labbens utveckling igår, idag och imorgon.

Läs hela texten här

Olika byggnadsform – lika labbyta

För att beskriva hur två olika planprinciper kan ge upphov till helt olika ytutsträckning och olika planform kan en jämförelse mellan VHC-projektet i Uppsala och ett labb på Frescati tjäna som exempel.

I den här texten jämför Dag Beskow utformning och utfall mellan två forskarmiljöer från olika epoker.

Läs hela texten här